Bekkenbodemrevalidatie

Bekkenbodemrevalidatie

Zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen klachten krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert. Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie bij mannen, een bevalling of in de overgang bij vrouwen. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door een niet-optimale zindelijkheidstraining. Bij gezonde zwangere vrouwen heeft de kinesitherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze te trainen en goed te gebruiken.

De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat met drie functies, namelijk een steunfunctie (van bekkenorganen o.a. blaas, baarmoeder en darm), open- en sluitfunctie (van urinebuis en rectum) en een sexuele functie. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Daarnaast kan het zijn dat de bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, waardoor stoornissen optreden.

Indicaties voor bekkenbodemreëducatie:

  • Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie)
  • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige aandrang om te plassen ( urge-incontinentie)
  • Ongewild verlies van ontlasting ( faecale incontinentie)
  • Pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken (vb: prostatectomie)
  • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen ( tot een bepaald stadium beperkt)
  • Begeleiding van kinderen met mictie- en continentieproblemen of stoelgangproblemen
  • Pelvische pijnproblematiek, spastische bekkenbodem
  • Pre - en postnatale bekkenbodembegeleiding
  • Sexuele dysfuncties vb. vaginisme / erectiestoornissen

Indien men het wenst, kan er ook biofeedback gegeven worden met behulp van een apparaat (Phenix) om weer zo goed mogelijk in vorm te geraken. 

Er wordt ook een oefenschema gemaakt om thuis verder te kunnen oefenen. {{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x