Algemene Kinesitherapie

Verscheidene aandoeningen, zoals rugklachten, schouderoperaties, knieoperaties ... kunnen we efficiënt met kinesitherapie behandelen. 


Onze kinesitherapie steunt op 2 pijlers:
- een gepaste manuele behandeling.
- persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training.

Na een kort gesprek en klinisch onderzoek bij de eerste ontmoeting stellen we de gepaste behandeling op. Hierbij maken we duidelijk vooropgestelde doelen om tot de beste resultaten te komen. 


Aandacht voor het individu en zijn mogelijkheden staan steeds centraal.

Sportkinesitherapie

 

De lat wordt zowel voor een beroeps- als amateursporter steeds hoger gelegd. Dit vergt vaak een enorme belasting op het lichaam. Daarom is het essentieel dat de sporter professioneel en doelgericht wordt opgevolgd om zo snel mogelijk de sport/competitie te hervatten. Blessure preventie evenals stabilisatie-training zijn belangrijke items.

Met sportrevalidatie gaan we de atleet op een sport-specifieke manier begeleiden met de geschikte accomodatie en de meest moderne apparatuur. In de praktijk hebben we door onze oefenzaal met kunstgras de mogelijkheid de juiste begeleiding naar Return To Sport te bieden. Hierbij wordt naast o.a. INDIBA en SHOCKMASTER ook gebruik gemaakt van oefenmateriaal: 

 • Bosu
 • Airex
 • X-Co
 • Stepper
 • Powerplate
 • Loopband
 • Hometrainer

Pre-& postnatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie of zwangerschapsbegeleiding is aangewezen voor (prenataal) en na (postnataal) de bevalling.

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam van de vrouw ingrijpende veranderingen en bijna onvermijdelijk steken typische zwangerschapskwaaltjes de kop op. Vaak wordt ook met enige angst tegen de bevalling zelf aangekeken. Na de bevalling is het vrouwelijk lichaam helemaal "uit vorm".

Kinesitherapie kan u helpen om deze mooie maar soms moeilijke periode zo comfortabel mogelijk door te brengen.

Waaruit bestaat perinatale kine ?

 • Geven van aangepaste oefentherapie en houdingscorrecties om zwangerschapskwaaltjes (bekkeninstabiliteit, rugklachten, oedemen, kortademigheid,…) tegen te gaan
 • Training van de bekkenbodemmusculatuur om het risico op incontinentie voor en na de bevalling te verkleinen, en om een vlotte arbeid te stimuleren
 • Aanleren van de verschillende ademhalingstechnieken tijdens de prenatale periode, de arbeid en de bevalling
 • Inoefenen van baringslessen om goed voorbereid te zijn op de bevalling
 • Tips om tijdens de arbeid de weeën op te vangen
 • Wederopbouw van spierkracht en fysieke conditie na de bevalling

Bovendien geeft de kinesitherapeute een antwoord op al uw vragen zodat u met een gerust hart naar de bevalling toe kunt leven.

Wij bieden u eveneens spierversterkende oefeningen op de medische trilplaat.

Manuele therapie

 

Na diagnosestelling en doorverwijzing door een arts gaat de manueel therapeut zelf nog een anamnese en een uitgebreid functieonderzoek uitvoeren om de oorzaak van de acute of chronische pijnklachten zo optimaal mogelijk te kunnen aanpakken. Causaal te werk gaan is essentieel om het herstelproces te bevorderen en om de vicieuze cirkel van latente pijn te doorbreken. 

Het lichaam moet in “zijn totaliteit” benaderd worden om een goed resultaat te bereiken. 

Manuele therapie houdt concreet in dat we door middel van mobilisaties, tracties, weke-delentechnieken, manipulaties,… trachten zowel op articulair (gewricht), musculair ( spier) als neurologisch (zenuw) vlak een positieve invloed uit te oefenen. 

Bekkenbodemreëducatie

Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze te trainen en goed te gebruiken.

De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat met drie functies, namelijk een steunfunctie (van bekkenorganen o.a. blaas, baarmoeder en darm), open- en sluitfunctie (van urinebuis en rectum) en een sexuele functie. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Daarnaast kan het zijn dat de bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, waardoor stoornissen optreden.

Zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen klachten krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert. Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie bij mannen, een bevalling of in de overgang bij vrouwen. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door een niet-optimale zindelijkheidstraining. Bij gezonde zwangere vrouwen heeft de kinesitherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Indicaties voor bekkenbodemreëducatie:

 • Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie)
 • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige aandrang om te plassen ( urge-incontinentie)
 • Ongewild verlies van ontlasting ( faecale incontinentie)
 • Pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken (vb: prostatectomie)
 • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen ( tot een bepaald stadium beperkt)
 • Begeleiding van kinderen met mictie- en continentieproblemen of stoelgangproblemen
 • Pelvische pijnproblematiek, spastische bekkenbodem
 • Pre - en postnatale bekkenbodembegeleiding
 • Sexuele dysfuncties vb. vaginisme / erectiestoornissen

INDIBA ACTIVE

Indiba is een innoverend, baanbrekend toestel dat werkt met een constante radiofrequentie van 448 KHz.

Indiba wordt gebruikt tijdens manueel therapeutische handelingen en oefentherapie. Hierdoor wordt de werking van onze handen “versterkt”.

Naargelang de intensiteit van de RF beogen we 3 doelstellingen nl. een cellulaire bio-stimulatie, een vascularisatie (micro-circulatie) of een hyperactivatie.

Bij de bio-stimulatie verandert de doorlaatbaarheid van het celmembraam. Hierdoor verhoogt de stofwisseling van de cel, verhoogt de zuurstofopname met versneld weefselherstel tot gevolg. We zien een duidelijke vermindering van zwelling en pijndemping. Deze intensiteit wordt vooral gebruikt in acute fase.

Bij vascularisatie (doorbloeding) intensiteit beogen we een opengaan van de kleine bloedvaatjes. We zien een verhoging van zuurstofaanvoer en een verbetering van de afvoer van zuurstofarm bloed en lymfevocht. Hierdoor voorzien we het weefsel van de nodige elementen om zichzelf te herstellen. Deze intensiteit wordt vooral gebruikt in subacute fase.

Bij de hyperactivatie krijgen we een grote temperatuurstijging. Hierdoor wordt de bindweefselstructuur van het weefsel gereorganiseerd en gaan we littekenweefsel vorming minderen. Deze intensiteit wordt vooral bij chronische letsels gebruikt.

Het resultaat is een duidelijke versnelling van het natuurlijk herstelproces en pijndemping vanaf de eerste behandeling. Dus er zijn minder behandelingen nodig.

Concreet wordt Indiba (de actieve elektrode) gehanteerd TIJDENS manueel therapeutische handelingen en TIJDENS actieve oefentherapie. Zo bereiken onze handen een groter effect. Indiba wordt dus gebruikt tijdens een manuele massage , tijdens manuele tractie , tijdens actieve spieroefeningen en stretching.

ESWT- Shockwavetherapie

 

Extra Corporal Shockwavetherapie verbetert de stofwisseling in het pijngebied en de doorbloeding. Kortom, shockwave activeert de eigen genezingskracht van het lichaam. 


De pijn wordt rechtstreeks bij de oorsprong bestreden waardoor het als één van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling mag beschouwd worden. 

Mogelijke indicaties zijn:

 • Fasciitis plantaris (hielspoor)
 • Tenniselleboog
 • Schouder- peesontstekingen en verkalkingen
 • Peesontstekingen knie of lies
 • Littekenweefsel in de spier (spierscheur)
 • Periostitis (beenvliesontsteking)
 • Achillespeesontsteking
 • Trigger points rug en nek

Dry needling

Dry Needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur."Dry" duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Enkele oorzaken van het ontstaan van triggerpoints

 • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs als ze maar een kleine belasting vergen.
 • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden.
 • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
 • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bijv. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken)
 • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding
 • Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan
 • Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen. Scheefstand van wervels.